Usługi 

Restrukturyzacja firmy szansą na jej oddłużenie

Postępowanie upadłościowe pozwala na ochronę przedsiębiorstwa przed upadłością, pomagając w jego oddłużeniu. Na czym dokładnie polega restrukturyzacja firmy? Jakie skutki ze sobą niesie?

Na czym polega restrukturyzacja?

Gdy firma znajduje się w coraz poważniejszych kłopotach finansowych, warto rozpocząć działania zmierzające do jej restrukturyzacji. Co to jest restrukturyzacja?

Restrukturalizacja czy restrukturyzacja to ogół działań, które dotyczą gwałtownych zmian wprowadzanych w organizacji, aktywach i pasywach firmy, by podnieść jej wartość i uniknąć upadłości.

Na gruncie prawa polskiego restrukturyzacja regulowana jest przepisami i daje przedsiębiorstwom odpowiednie prawa i obowiązki, umożliwiając wyjście na finansową prostą i odzyskanie stabilności finansowej.

Podstawą prawną jest Prawo restrukturyzacyjne – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 243).

Jak oddłużyć firmę dzięki restrukturyzacji?

W toku postępowania wdraża się plan restrukturyzacyjny, który ma na celu poprawę sytuacji firmy i odbudowę jej zaufania wśród wierzycieli.

Dzięki restrukturyzacji możliwe jest wstrzymanie toczących się wobec przedsiębiorstwa postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych. Firma może również uzyskać nowe finansowanie, na przykład przez obligacje, akcje.

Zdarza się, że działania restrukturyzacyjne nie dają efektów i prowadzą do upadłości działalności. Upadłość firmy i co dalej? W takiej sytuacji najlepiej wdrożyć postępowanie upadłościowe, które pomaga w spłaceniu zobowiązań wobec wierzycieli i pozwala na zamknięcie firmy.

Related posts