You are here
Restrukturyzacja firmy – szansa na uniknięcie ogłoszenia upadłości Inne 

Restrukturyzacja firmy – szansa na uniknięcie ogłoszenia upadłości

Gdy firma znajduje się w złej kondycji finansowej, wówczas może skorzystać z procedury restrukturyzacji. Co warto o niej wiedzieć?

Restrukturyzacja – co to jest?

Gorsze wyniki firmy mogą być konsekwencją wielu zmiennych. Gdy dochodzi do niższych wpływów i biznes staje na krawędzi, wtedy rozwiązaniem może być przeprowadzenie restrukturyzacji. Co to jest restrukturyzacja?

Pod tym pojęciem znajduje się zespół czynności dotyczących aktywów i pasywów firmy, które zmierzają do poprawy jej wypłacalności. Na gruncie prawa restrukturyzacyjnego jest to przede wszystkim sposób na zawarcie ugody z wierzycielami, aby dzięki temu uniknąć upadłości.

Warto podkreślić, że restrukturyzacja jest możliwa wtedy, gdy przedsiębiorca jest jeszcze wypłacalny, a także wtedy, gdy jest on już niewypłacalny.

Jak wygląda postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne rozpoczyna się na wniosek dłużnika. Obecnie może on skorzystać z jednej z kilku form restrukturyzacji jak:

– Postępowanie o zatwierdzenie układu,
– Postępowanie układowe,
– Przyspieszone postępowanie układowe,
– Postępowanie sanacyjne.

Właściwie wykonana restrukturyzacja daje firmie możliwość na unikniecie upadłości i jednocześnie wyłącza odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki.

Co wtedy, gdy restrukturyzacja się nie powiedzie?
Gdy plany się nie powiodą, wtedy najczęściej prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Upadłość firmy i co dalej? W takiej sytuacji dochodzi do jej zamknięcia oraz do możliwie pełnego zaspokojenia wierzycieli.

Warto pamiętać, że zarówno w przypadku postępowania restrukturyzacyjnego, jak i upadłościowego należy złożyć wniosek w sądzie rejonowym.

Źródło: restrukturyzacjeslaskie.pl

Related posts