You are here
Wstępne szkolenie BHP – po co, dla kogo i jak? Biznes 

Wstępne szkolenie BHP – po co, dla kogo i jak?

O obowiązku przeprowadzenia szkoleń BHP wiedzą świadomi i godni zaufania pracodawcy. Ci bowiem, chcąc prowadzić swoją działalność zgodnie z literą obowiązującego w Polsce prawa, muszą pamiętać o obowiązku przeprowadzenia odpowiednich szkoleń BHP. W branży występuje zarówno wstępne szkolenie BHP, jak i szkolenie okresowe. Dziś poznamy nieco bliżej szkolenie wymienione jako pierwsze.

Wstęp przed pracą

Szkolenia BHP w Aleksandrowie Łódzkim w wersji wstępnej dedykowane są osobom potencjalnie wytypowanym do zatrudnienia na umowę. Głównym celem takiego wstępnego przeszkolenia potencjalnego pracownika pozostaje chęć zapoznania go przepisami i najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na konkretnym stanowisku. Ponadto ważną kwestią pozostaje także dokładne przedstawienie wszelkich zagrożeń związanych z objęciem danego stanowiska pracowniczego. Wstępne szkolenie BHP zakłada przedstawienie przyszłemu pracownikowi zarówno instruktażu ogólnego, jak i stanowiskowego. Profesjonalne wykonanie takiego szkolenia gwarantować może odpowiednie przygotowanie do zajmowania określonego stanowiska, tak ważne dla efektywnej pracy osoby zatrudnionej.

Instruktaż ogólny

Szkolenia BHP w Aleksandrowie Łódzkim obejmując tematykę instruktażu ogólnego mają na celu zaznajomienie pracowników nie tylko z przepisami BHP uwzględnionymi w Kodeksie pracy, ale i wewnętrznym regulaminem obowiązującym w firmie. Instruktaż ogólny obowiązkowo przeprowadza się również dla studentów – praktykantów, jak i uczniów szkół zawodowych w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż stanowiskowy

Wstępne szkolenie BHP, jeśli jest przeprowadzone prawidłowo, zakładać będzie także przeprowadzenie bardziej szczegółowego spotkania instruktażowego. To dotyczyć będzie instruktażu stanowiskowego, podczas którego przyszły pracownik pozna dokładnie wszystkie z czynności, które wykonywać będzie na określonym stanowisku. Co więcej – instruktaż zakłada pokaz tychże czynności z uwzględnieniem bezpiecznych metod pracy. Wybierając jakość szkoleń BHP, takich właśnie trzeba szukać.

Related posts