You are here
Brak zapłaty za fakturę. Jakie może mieć skutki i jak zapobiegać opóźnieniom? Biznes 

Brak zapłaty za fakturę. Jakie może mieć skutki i jak zapobiegać opóźnieniom?

Jeżeli kontrahent w terminie nie opłacił faktury, może wywołać to poważne skutki dla firmy, która ją wystawiła. Co może powodować brak zapłaty za fakturę? Jak temu zapobiec i co zrobić, gdy należność nie została opłacona w terminie?

Czym może skutkować brak zapłaty za fakturę?

Firmy każdego dnia wystawiają faktury, a wiele z nich opiewa na spore sumy. Brak zapłaty za fakturę może być wtedy dużym problemem, ponieważ wpływa on na płynność finansową biznesu.

Zdarza się, że w przypadku faktur na wysokie sumy brak otrzymania płatności w terminie może stać się przyczyną zatorów płatniczych. Firma nie może płacić wtedy swoim kontrahentom i sama staje się dłużnikiem. W przypadku mniejszych biznesów często pojawia się wtedy ryzyko niewypłacalności, co może również prowadzić do bankructwa.

Czy da się zapobiegać opóźnieniom w płatnościach faktur?

Podstawą jest dokładne skontrolowanie nowego kontrahenta przed rozpoczęciem z nim współpracy. Pomocne informacje można bez problemów znaleźć dziś online, na przykład w bazach dłużników, na forach, w mediach społecznościowych. Można korzystać też ze źródeł jak CEIDG, KRS, baza REGON, wykaz podatników VAT, VAT Information Exchange System (VIES).

By zminimalizować ryzyko, można zastosować fakturę z natychmiastową płatnością, chociaż nie zawsze jest to możliwe w zależności od branży.

Pod uwagę warto wziąć również usługi faktoringowe. Faktoring pełny, czyli bez regresu pozwala wtedy na uniknięcie niewypłacalności i uzyskanie zapłatę za fakturę niemalże od razu. Jak działa faktoring w tym wariancie? Faktor (firma faktoringowa) oferuje wtedy ubezpieczenie należności i ponosi odpowiedzialność za brak zapłaty faktury przez kontrahenta.

Jak postępować, gdy kontrahent nie zapłacił za fakturę?

Nie należy lekceważyć braku zapłaty za fakturę przez kontrahenta. Najlepiej od razu podjąć wtedy działania, by odzyskać należność. Co zrobić gdy kontrahent nie płaci za fakturę?

Na początku warto podjąć działania polubowne, czyli przypomnieć o przekroczonym terminie płatności. Brak zapłaty za fakturę może być efektem zwykłego zapomnienia o należności lub pomylenia dat płatności.

Gdy jednak kontrahent po przypomnieniu nie uregulował należności, w takiej sytuacji należy wysłać do niego wezwanie do zapłaty. Gdy natomiast również ono nie poskutkuje, można skierować sprawę do sądu. Jeśli sędzia wyda nakaz zapłaty, który będzie opatrzony klauzulą wykonalności, wówczas można skorzystać z pomocy komornika, by odzyskać dług.

Przedsiębiorca ma również możliwość wybrania usług firm windykacyjnych, które zajmują się odzyskiwaniem należności. Dług można sprzedać lub zlecić jego odzyskanie.

Warto też pamiętać o wpisaniu niepłacącego kontrahenta na listy dłużników, by przestrzec innych przedsiębiorców o jego nierzetelności.

Related posts