You are here
Zastosowanie i przeznaczenie szaf sterowniczych i automatyki Biznes 

Zastosowanie i przeznaczenie szaf sterowniczych i automatyki

W skład rozdzielnic elektrycznych wchodzą szafy sterownicze i automatyki, które stanowią podgrupę produktów znacznie wyróżniających się pod względem zaawansowania technologicznego. Ich zastosowanie to:
•       sterowanie procesami produkcji w energetyce, jak również przemyśle,
•       rozdział energii elektrycznej oraz zabezpieczanie urządzeń elektrycznych przed zwarciem, przepięciem jak i przeciążeniem,
•       sterowanie pracą pomp, silników, urządzeń klimatyzacji oraz wentylatorów, napędów i innych urządzeń elektrycznych,
•      realizacja roli monitorowania oraz sterowania, w systemach takich jak BMS i HVAC,
•      sygnalizacja, kontroli i monitorowania pracy przeróżnych maszyn i urządzeń, jak też procesów technologicznych w przemyśle i energetyce.

Szafy sterownicze i automatyki a ich przeznaczenie:

•        budynki użyteczności publicznej, np. administracyjne, biurowe, edukacyjne, służba zdrowia, hotelowe, sakralne, sportowe, centra handlowo-usługowe i inne,
•        budownictwo mieszkaniowe zarazem jednorodzinne, jak także wielorodzinne wielokondygnacyjne,
•        obiekty infrastrukturalne, takie jak: budownictwo przemysłowe, inżynierskie, ekologiczne, hydrotechniczne itp. Jest bardzo częstym wyposażeniem magazynów.
•        urządzenia i maszyny, które stosuje się w przemyśle wytwórczym, w energetyce, górnictwie (odkrywkowym węgla brunatnego i rud metali), telekomunikacji, jak również w innych gałęziach gospodarki,

Szafy sterownicze i ich parametry.

Szafy sterownicze wykonuje się z blachy stalowej, nierdzewnej lub kwasoodpornej. Składają  się z aparatury modułowej, możliwej do montażu na szynach montażowych standardowych TH 35 lub innych, jak też z aparatów pojedynczych, które montuje się na płytach montażowych, wspornikach lub też drzwiach zewnętrznych bądź wewnętrznych szaf.
Szafy sterownicze spotkamy w różnego rodzaju rozmiarach, a ich wielkość zależna jest szczególnie od rodzaju pracy, do jakiej są przystosowane. Można je w niektórych miejscach  wzmocnić lub izolować ściankami izolacyjnymi, w celu ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Related posts