You are here
Jak wygląda kurs HDS? Nauka 

Jak wygląda kurs HDS?

Kurs hds składa się zarówno z części praktycznej jak i teoretycznej. Przeznaczony jest on dla operatorów żurawia przeładunkowego określanego mianem HDS. Do kursu często przystępują nie tylko osoby początkujące, ale także wszyscy operatorzy chcący poprawić swoje umiejętności.

Wymagania dotyczące uczestników kursu hds

Operator żurawia przeładunkowego jest osobą, która zajmuje się nie tylko przewożeniem towarów, ale też załadunkiem i rozładunkiem. Aby móc przystąpić do kursu należy ukończyć osiemnaście lat i posiadać minimum wykształcenie podstawowe. Ważne jest także uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w kursie. Każde urządzenie typu dźwigowego podlega pod UDT, dlatego to komisja złożona z inspektorów tej instytucji przeprowadza egzaminy.

Informacje jakie można uzyskać podczas kursu

W trakcie kursu można uzyskać informacje o dozorze technicznym, można dowiedzieć się jak obsługiwać dźwig, a także poznać elementy żurawia. Kursant musi opanować zasady bezpieczeństwa obowiązujące na placach budowlanych, a także sposoby eliminowania zagrożeń. Niezbędna jest również wiedza na temat zasad BHP. Odpowiednia wiedza teoretyczna uzupełniona ćwiczeniami praktycznym to klucz do sukcesu.
Egzamin hds

Podczas egzaminu sprawdza się wiedzę teoretyczną, ale także ustala się, czy kursant prawidłowo obsługuje żurawia.
Po pozytywnym wyniku egzaminu kursant otrzymuje odpowiedni certyfikat. Egzamin odbywa się przed komisją złożoną z przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego.

Więcej: Kurs hds Śląsk

Related posts