You are here
Postaw na testy penetracyjne! Elektronika i narzędzia 

Postaw na testy penetracyjne!

Testy penetracyjne w praktyce

Testy penetracyjne to nic innego jak pewnego rodzaju zarządzanie serwerami i administracja serwerami. Proces, który polega na przeprowadzeniu kontrolowanego ataku hakerskiego na system teleinformatyczny. Z praktycznej strony, mają one ocenić podatność i odporność systemów na próby włamania. Umożliwiają one również wykrycie błędów w systemie oraz luk w zabezpieczeniach, które mogą wpłynąć na włamanie się hakerów do sieci.

Różnica między audytem a testami penetracyjnymi

Testy penetracyjne różnią się od audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przede wszystkim służą one do tego, aby określić faktyczny stan bezpieczeństwa określonego systemu lub obiektu. Testy nie są oparte na szczególnej specyfikacji, w przeciwieństwie do audytów, które prowadzone są do jednoznacznego określenia zgodności obiektów.

Certyfikaty poświadczające kompetencje zespołów testujących

Testy penetracyjne są podzielona na kilka rodzajów. Wszystkie zależą od wiedzy zespołu testującego sieci i ich doświadczenia. Kompetencje jednak pozwalają określić niektóre uznane certyfikaty, między innymi:
– eWPT (eLearnSecurity Web application Penetration Tester), potwierdzający kompetencje z zakresu testów penetracyjnych aplikacji webowych;
– OSCP (Offensive Security Certified Professional), potwierdzający ogólne techniczne kompetencje z zakresu testów penetracyjnych;
– OSWP (Offensive Security Wireless Professional), który poświadcza zakres wiedzy testów penetracyjnych sieci bezprzewodowych;

Related posts