Businesswoman Accountant analyzing investment charts Invoice and pressing calculator buttonsBiznes 

Faktoring – co to jest i na jakiej zasadzie działa?

Faktoring jest obecnie bardzo popularną usługą finansową dla biznesu, która określana jest również jako finansowanie faktur. Czym dokładnie jest faktoring? Na czym on polega? Dla kogo jest on przeznaczony?

Co to jest faktoring?

Faktoring jest usługą, która umożliwia otrzymanie pieniędzy z wystawionej faktury jeszcze przed opłaceniem jej przez odbiorcę – klienta, kontrahenta.

Z faktoringu mogą korzystać zarówno mniejsze, jak i większe firmy, w tym firmy jednoosobowe oraz spółki. Jest on skierowany również do mikrofirm, które w szczególny sposób narażone są na powstanie problemów z płynnością finansową.

Firma, która prowadzi usługi faktoringu, określana jest jako faktor. Z kolei jej klient jest określany mianem faktoranta. Klienci i kontrahenci faktoranta są nazywani odbiorcami.

Za pomocą faktoringu firma, która zdecyduje się na taką usługę, może uzyskać szereg korzyści. Zaliczają się do nich między innymi:
– Szybki dostęp do pieniędzy z wystawionej faktury – można otrzymać je nawet w ciągu 24 godzin.
– Możliwość otrzymania pieniędzy nawet w przypadku faktur wystawionych na długi okres płatności – do 90 czy nawet 120 dni.
– Wypłata nawet do 90% kwoty znajdującej się na fakturze.
– Zastosowanie zarówno w przypadku należności krajowych, jak i tych dotyczących transakcji międzynarodowych.
– Zredukowanie ryzyka niewypłacalności firmy oraz jej upadłości na skutek problemów z płynnością finansową.

Faktoring – na czym polega?

Usługa faktoringu może być prowadzona w różnych formach. Najczęściej wyróżnia się dwie, a dokładnie faktoring pełny oraz niepełny. Na czym polega faktoring w tych dwóch wariantach?

Faktoring pełny – bez regresu, właściwy
Usługa określana jako faktoring pełny polega na przejęciu przez faktora odpowiedzialności za ryzyko niewypłacalności odbiorcy wtedy, gdy nie spłaci on zobowiązania. Wobec tego może ona zapewnić znacznie szerszy zakres ochrony, niemniej jednak jest ona związana z wyższym kosztem.

Taki faktoring jest rekomendowany przede wszystkim dla tych klientów, którzy często zawierają nowe umowy z kontrahentami i klientami, dlatego istnieje ryzyko, że nie będą oni rzetelni i nie spłacą zobowiązań.

Faktoring niepełny – z regresem, niewłaściwy
W tym przypadku usługa odbywa się bez przejęcia odpowiedzialności za niewypłacalność odbiorców faktoranta. W tym przypadku wtedy, gdy odbiorca nie opłaci zobowiązania, firma faktoringowa nie odpowiada za dług.

Faktoring z regresem jest zatem bardziej ryzykowny dla firmy, która decyduje się na taką usługę, niemniej jednak jest on tańszy. Taka usługa dedykowana jest zatem przede wszystkim dla firm, które mają sprawdzonych kontrahentów i klientów, dlatego w ich przypadku ryzyko niewypłacalności jest niższe.

Spotykany jest również faktoring mieszany, który rozkłada odpowiedzialność za niewypłacalność odbiorców pomiędzy faktora i faktoranta.

Related posts