You are here
Czym jest kredyt hipoteczny i jakie dokumenty należy dostarczyć? Biznes 

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie dokumenty należy dostarczyć?

Tematyka pozyskania kredytu hipotecznego, wyboru najlepszego banku oraz dopasowania raty do możliwości jest dość kompleksowa, dlatego warto skorzystać w tym temacie z fachowej pomocy. Poniższy artykuł został stworzony we współpracy z doradca finansowy Wałbrzych. Warto jednak mieć na uwadze, iż ze względu na obszerność tematu – w razie jakichkolwiek wątpliwości, lepiej jest skorzystać z pomocy osobistej, która obejmie wszelkie Państwa potrzeby.

Kredyt hipoteczny co to?

Jest to rodzaj pożyczki gotówkowej udzielanej na specjalnych warunkach. Kredytobiorca (lub kredytobiorcy) decydują się na zakup lokalu mieszkalnego (mieszkania, domu, segmentu) za pieniądze pożyczone od banku, a w zamian za to – to wybrany bank jest wpisany do księgi wieczystej nieruchomości.

Taki zapis oznacza, że jeśli kredytobiorca z różnych względów zaprzestanie regularnego spłacania rat kredytu, bank może zająć nieruchomość w ramach powstałego zadłużenia. Dlatego też szczególnie istotnym jest dopasowanie wysokości raty do swoich możliwości finansowych – by nie doprowadzić do sytuacji, w której spłata kolejnych rat przerośnie nasze możliwości. Część banków oferuje co prawda tak zwane wakacje kredytowe, jednak nie jest tak w każdym z banków, a dodatkowo – w wielu z nich obwarowania w tym zakresie są na tyle duże, że w praktyce ciężko jest uzyskać tego typu „ulgę” w spłacie. Wakacjami kredytowymi określa się możliwość chwilowego zawieszenia spłacania kredytu – na okres ustalony w umowie z bankiem, najczęściej nie przekraczający kilku miesięcy. To moment, kiedy osoba, która wzięła pożyczkę pod hipotekę, ma „stanąć na nogi” i doprowadzić do sytuacji, kiedy dalsza spłata pożyczki jest możliwa.

Tym, co odróżnia kredyt hipoteczny od innych rodzajów bankowych pożyczek, jest znacznie dłuższy okres spłaty (sięgający nawet 30 lat), konieczność zapewnienia wkładu własnego (o innej wysokości w każdym banku), a także niższe oprocentowanie, związane z celem kredytowania.

Kredyt hipoteczny jakie dokumenty?

Choć każdy bank w tym zakresie ma własne, nieco odmienne regulacje, zasadniczo można przyjąć, że każdorazowo trzeba przedstawić:

– dokument tożsamości (dwa, w celu weryfikacji),

– dokument potwierdzający zatrudnienie,

– dokumenty potwierdzające osiągane zarobki,

– wymagane dokumenty bankowe,

– dokumentację lokalu, który chcemy zakupić,

– inne, niezbędne dokumenty.

Jeśli chodzi o dokument tożsamości, uznaje się za niego dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport. Niezbędne jest dostarczenie dwóch dokumentów w celu dokładniejszego potwierdzenia swojej tożsamości (między innymi aby bank mógł mieć pewność, że dokument nie został sfałszowany bądź skradziony).

Dokumentem potwierdzającym zatrudnienie jest umowa o pracę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oczywiście również mogą uzyskać pożyczkę pod hipotekę budynku, jednak w ich przypadku jest to nieco trudniejsze i obarczone znacznie bardziej daleko idącymi warunkami – między innymi koniecznością prowadzenia działalności przez pewien okres. Jest to związane z faktem, że bank potrzebuje pewności, że będziemy osiągać dochody. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (najlepiej na czas nieokreślony) są ulubionym „typem” klientów we wszystkich bankach: wysokość ich przychodów jest bowiem jasna i pewna co miesiąc, a dodatkowo – daje bankowi większą pewność, że będą one osiągane.

Potwierdzenie wysokości dochodów to nic innego jak wyciąg z konta z ostatnich kilku (najczęściej trzech) miesięcy. W ten sposób bank może poznać wysokość wpływów na nasze konto, a także określić nasz profil wydatkowania środków. Dlatego też, jeśli planujesz zaciągnąć tego typu zobowiązanie – postaraj się, by Twoja historia kredytowa z danego okresu była jak najlepsza.

Dokumentacja związana z domem jest dość szeroką kategorią i bank najczęściej sam określa, co jest niezbędne. Może to być wstępna umowa zakupu budynku, promesa wpłaty wkładu własnego, informacje dotyczące hipotecznych obciążeń budynków i inne.

Pod kategorią „inne, niezbędne dokumenty” kryje się szeroka gama wszelkiego rodzaju „papierków”, których może od nas oczekiwać bank. Jest to między innymi dokumentacja dotycząca innych naszych zobowiązań (alimentów, kredytów, kart kredytowych). Jeśli to możliwe, przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego warto spróbować spłacić jak największą liczbę innych pożyczek, zamknąć karty kredytowe czy spłacić raty. Wszystko to ma wpływ na zdolność kredytową podmiotu, a im większe obciążenie finansowe, tym mniejsza szansa, że bank udzieli pożyczki.

Jak widać, ilość dokumentów niezbędnych do zebrania w ramach uzyskania pożyczki hipotecznej jest naprawdę duża. Dlatego też – szczególnie jeśli nie posiadamy obszernej wiedzy z zakresu uzyskiwania kredytów – lepiej jest zdecydować się na współpracę z https://kredytwalbrzych.pl/oferta/ lub https://www.facebook.com/DoradcaFinansowyWalbrzych/. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, jednak tego typu usługi nie są odpłatne – a pewność, jaką dają w zakresie uzyskania interesującego nas świadczenia na tyle duża, że warto choćby rozważyć taką współpracę.

Related posts