Prawa nieletnich 

Zatrzymanie nieletniego przez policję – jakie prawa przysługują zatrzymanemu?

Policja ma prawo zatrzymać nieletniego, jeśli podejrzewa go o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. W przypadku takiego zatrzymania, zatrzymany nieletni ma określone prawa, o których warto wiedzieć. W niniejszym artykule przedstawimy, jakie prawa przysługują zatrzymanemu nieletniemu oraz kiedy nieletni może być umieszczony w policyjnej izbie dziecka. W jakiej sytuacji policja może zatrzymać nieletniego? Policja może zatrzymać nieletniego, jeśli podejrzewa go o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. Jeśli jest podejrzenie, że nieletni dopuścił się przestępstwa lub wykroczenia, policja może go zatrzymać. Przestępstwem jest każde zachowanie zabronione przez prawo karne, a wykroczeniem jest zachowanie…

Read More