You are here
Jak wygląda kurs HDS? Nauka 

Jak wygląda kurs HDS?

Kurs hds składa się zarówno z części praktycznej jak i teoretycznej. Przeznaczony jest on dla operatorów żurawia przeładunkowego określanego mianem HDS. Do kursu często przystępują nie tylko osoby początkujące, ale także wszyscy operatorzy chcący poprawić swoje umiejętności. Wymagania dotyczące uczestników kursu hds Operator żurawia przeładunkowego jest osobą, która zajmuje się nie tylko przewożeniem towarów, ale też załadunkiem i rozładunkiem. Aby móc przystąpić do kursu należy ukończyć osiemnaście lat i posiadać minimum wykształcenie podstawowe. Ważne jest także uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w kursie. Każde urządzenie typu dźwigowego…

Read More