You are here
Budowa deklaracji PIT-36L Biznes 

Budowa deklaracji PIT-36L

Budowa deklaracji PIT-36L

Deklaracja PIT-36L służy podmiotom profesjonalnym. W tym sensie, że została skierowana do podatników podatku dochodowego, którzy prowadzili działalność gospodarczą. Należy jednak pamiętać, że są to nadal osoby fizyczne (PIT), oraz dodatkowo opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT – czyli podatkiem z jednolitą stawką 19%. Może więc zdarzyć się, że nie są biegłe w zakresie finansów, rachunkowości czy obliczeń. Co roku do grona podatników dołącza również nowa grupa, dopiero rozpoczynających swoją przygodę z drukami księgowymi czy organami podatkowymi. Dlatego warto przybliżyć budowę oraz funkcjonowanie formularza PIT-36L w praktyce.

Formularz oraz termin jego złożenia

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2019, składane w 2020 roku przygotowywane było na wzorze numer 16. Numer wzoru formularza podatnik może sprawdzić w dolnym rogu każdej strony w nawiasie (obok symbolu formularza). Dla PIT-36L będzie to na przykład PIT-36L (16).

Ze względu na czas epidemii w 2020 roku terminy składania PIT-ów zostały przedłużone. Jednak standardowo (i tak najprawdopodobniej będzie w PIT 2020 składanym w 2021 roku) podatnik powinien złożyć zeznanie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Czyli za rok 2020, powinien przygotować deklarację PIT-36L od 15 lutego 2021 do 30 kwietnia 2021. Deklaracja przygotowana i przesłana przed terminem będzie uznana za złożoną w pierwszym możliwym dniu (czyli 15 lutego). Natomiast ostatni dzień terminu – czyli 30 kwietnia 2021 roku będzie wypadał w piątek, czyli w standardowy dzień roboczy, co oznacza, że termin ten nie powinien więc być przedłużony (jednak sytuacja związana z epidemiami może być dynamiczna i podatnicy powinni weryfikować informacje na bieżąco).

pit 36l
 

Budowa deklaracji w PIT 2020

W przypadku w wersji tradycyjnej (papierowej) deklarację należy wypełnić wielkimi (dużymi), drukowanymi literami, używając czarnego lub niebieskiego koloru. Deklaracja podatkowa PIT-36L składa się z ciemnych i jasnych pól. Gdzie jasne wypełnia podatnik, a ciemne wypełnia z urząd.

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu składa się z części:

A – miejsce i cel składania zeznania;

B – dane identyfikacyjne;

C – informacje dodatkowe;

D – dochody lub straty ze źródeł przychodów;

E – odliczenie dochodu zwolnionego, strat, składek na ubezpieczenia społeczne i kosztów kwalifikowanych oraz inne odliczenia;

F – kwoty zwiększające podstawę opodatkowania lub zmniejszające stratę;

G – obliczenie podatku;

H – odliczenia od podatku;

I – oblicze zobowiązania podatkowego;

J – zaliczki określone w art. 44 ust 1 pkt 1 oraz art. 30g Ustawy

K – kwota do zapłaty lub nadpłata;

L – zryczałtowany podatek dochodowy (art. 44 ust. 1b);

M – odsetki naliczone zgodnie z art. 22e ust. 1 pkt 4 i ust. 2;

N – informacja o dochodach (przychodach) wykazywanych na podstawie art. 45 ust. 3c;

O – wniosek o przekazanie 1% podatku;

P – informacje uzupełniające;

Q – informacje o załącznikach;

R – rachunek osobisty do zwrotu nadpłaty;

S – karta dużej rodziny;

T – podpis podatnika lub jego pełnomocnika.

 

Related posts