You are here
Transport intermodalny Biznes 

Transport intermodalny

Transport intermodalny polega na realizacji jednej operacji przewozowej przy użyciu kilku, ale co najmniej dwóch, różnych rodzajów transportu. Głównie łączony jest transport drogowy, transport lądowy oraz transport morski. Aby mówić o transporcie intermodalnym, należy używać w całym procesie transportu, tej samej jednostki transportowej, takiej jak kontener czy naczepa.

Zaletami takiego rozwiązania jest zmniejszenie kosztów transportu oraz dbanie o ekologię. Przy dłuższych odcinkach trasy można wykorzystać transport kolejowy, który charakteryzuje się mniejszym zużyciem energii. Natomiast na początku i na końcu trasy najczęściej używane są ciężarówki, które dostarczą transport w dowolne miejsce w sposób bardziej elastyczny i precyzyjny. Również zaletą transportu intermodalnego jest nie podleganie w okresie wakacyjnym zakazom ruchu drogowego oraz nie martwienie się kabotażem. Dodatkowo w tym wypadku masa dopuszczalna całkowita zestawu może wynosić aż 44 tony.

Wykorzystując transport intermodalny redukuje się koszty związane z przeładowaniem towaru, takie jak wynagrodzenie pracowników, czy koszt wykorzystania sprzętu do przeładunku. Co również znacznie skraca czas dostawy. Dodatkowo wpływa to na większe bezpieczeństwo dostawy, ponieważ towar nie jest narażony na przypadkowe uszkodzenie podczas przeładunku, co w istocie przekłada się na mniejsze straty finansowe związane z reklamowaniem przez klientów towarów.

W Polsce coraz bardziej rozwijany jest transport intermodalny ze względu na znajdowanie się tu głównych tras europejskich. Wpływa na to również integracja Polski z Unią Europejską, a także ciągle rozwijana współpraca z krajami Europy Wschodniej.

Zobacz również: transport morski

Related posts