You are here
Kamienie na szaniec Inne 

Kamienie na szaniec

„Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego to jedna z najbardziej znanych pozycji w naszej literaturze poświęconej tematyce II wojny światowej. To historia oparta na autentycznych wydarzeniach, jakie miały miejsce podczas ostatniej wojny. „Kamienie na szaniec” opowiadają o grupie młodych ludzi, członkach 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Pomarańczarnia”. Wśród bohaterów powieści pojawiają się m.in. Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”, Tadeusz Zawadzki „Zośka” oraz Jan Bytnar „Rudy”. Wszyscy znali się ze szkoły, zresztą wszyscy też zdali maturę w Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie.
Kamiński napisał „Kamienie na szaniec” na podstawie relacji „Zośki”. Tadeusz Zawadzki niezwykle głęboko przeżywał śmierć swoich przyjaciół: „Rudego” i „Alka” oraz jeszcze kilku innych, którzy zginęli w słynnej akcji pod Arsenałem, którą sam dowodził. Odbicie „Rudego” z rąk gestapo powiodło się, ale, niestety, okupione zostało wieloma ofiarami. Zmarł również „Rudy”, którego Niemcy właściwie zakatowali.
Powieść Kamińskiego oddaje klimat wojennych lat i pokazuje, w jaki sposób wojna kształtowała charaktery i sumienia młodych ludzi z pokolenia Kolumbów. Ówczesna młodzież nie tylko musiała nad wyraz szybko dorosnąć, ale także musiała doświadczyć wszystkich okrucieństw, jakie niosły za sobą wojna i okupacja. Nie było to łatwe, ale ci młodzi ludzie wykazywali się niebywałą odwagą, wielką odpowiedzialnością i przede wszystkim patriotyzmem. Zresztą wychowani zostali w patriotycznej tradycji, co musiało w taki właśnie sposób zaowocować.

Autor: Kamienie na szaniec streszczenie

Related posts